X
تبلیغات
زولا

اشخاص قانونی در کشور سوئد ودریافت اقامت در این کشور اروپایی از طریق پیوند زناشویی

پنج‌شنبه 20 اسفند 1394 ساعت 08:32

افراد حقوقى در کشور سوئد و گرفتن اقامت در این کشور اروپایی از طریق ازدواج

کسانی ک قصدمهاجرت به سوئد را دارند ،در ادامه راههای امکان  اقامت سوئد توضیح داده شده است.


اقامتگاه مکان مشخصی است که فعالیت ها و امور شخص در آن متمرکز شده است . و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است . بنابراین در حقوق اقامتگاه عنصر مهمی درتعیین قلمرو حقوقی شخص تلقی میشود. طبق ماده 1002قانون مدنی اقامتگاه عبارت است از:محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و نیز مرکز مهم امور او نیز محسوب میشود . اگر مرکز مهم شخص غیر از محل سکونت او باشد،مرکز مهم امور او به عنوان اقامتگاه او محسوب میشود.

 هر اقامتگاه برای اینکه بتواند عنوان اقامتگاه به خود بگیرد باید دو شرط داشته باشد:

1.محل سکونت شخص باشد

2.مرکز مهم اموراو نیز باشد

همچنین باید خاطر نشان نمود که مرکز مهم امور بر شرط دیگر ارجحیت دارد. ماده 1003قانون مدنی:هیچ کس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. ماده1004قانون مدنی:تغییر اقامتگاه تنها به شرط تغییر حقیقی محل سکونت شخص در محل دیگر امکان پذیر است . به شرط اینکه مرکز مهم امور او نیزبه این محل انتقال بیابد.

همان‌طورى‌ که شخص حقیقى به‌ موجب قانون داراى اقامتگاه مى‌باشد، شخص حقوقى هم مى‌تواند اقامتگاهى داشته باشد که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت تصریح گردیده است و برابر ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عملیات آنها است لکن ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقى را چنین تعریف نموده است: اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخصى حقوقى در آنجا است. بعضى عقیده دارند که بین قانون مدنى و تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقى اختلاف وجود دارد به این معنا که مرکز عملیات به محلى گفته مى‌شود که فعالیت کارى و تخصصى و فنى شخصیت حقوقى در آنجا انجام مى‌شود در صورتى‌که محل اداره شخص حقوقى یعنى محلى که هیئت مدیره و مجمع عمومى و بازرسان در آنجا تشکیل جلسه مى‌دهند لکن با کمى تعمق معلوم مى‌گردد که مرکز عملیات و محل اداره شخص حقوقى در معنا و مفهوم یکى است و بین قانون تجارت و قانون مدنى در خصوص اقامتگاه شخص حقوقى تضادى وجود ندارد. اما نکته که توضیح آن لازم مى‌باشد این است که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت و هم در قانون آئین دادرسى مدنى و قانون ثبت و قانون مالیات‌هاى مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ به اهمیت اقامتگاه تصریح گردیده و ماده ۹۹ قانون تجارت براى حضور مجمع عمومى عادى بر هویت کامل و اقامتگاه صاحبان سهام تأکید نموده است.

تابعیت

تابعیت اشخاص حقوقی به هیچ وجه ملازمه با تابعیت تشکیل دهندگان آن ندارد.مثلا اگر چند نفر تابعیت تبعه ممالک خارجه در ایران شرکت یا موسسه ای تشکیل دهند شرکت یا موسسه مزبور تابعیت ایران را خواهد داشت. طبق ماده 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی منوط به اقامتگاه آنها خواهد بود و غیر از این هم عقلایی نیست .زیرا با قبول این موضوع که شخصیت حقوقی ارتباط با شخصیت تشکیل دهندگان آن را ندارد و میتوانند اقامتگاهی غیر از محل اقامت تشکیل دهندگان داشته باشد بعید به نظر میرسد که یک شخص حقوقی در یک کشور بوجود آمده باشد و اقامت داشته باشد و تابعیت کشور دیگر را داشته باشد.

اقامتگاه اشخاص حقوقی در سوئد

اشخاص حقوقی در کشور سوئد تقریبا همان شرایطی را دارند که اشخاص حقوقی در سایر کشورها دارند. زمانی که یک شخص در کشور سوئد شرکتی را به ثبت میرساند اقامتگاه این شرکت همان دفتری است که هیات مدیره و مجمع عمومی و یا  محل عملیات آنها در آنجا وجود دارد. بین اقامتگاه شخص حقوقی و شخص حقیقی تفاوت های وجود دارد به عنوان مثال وقتی که یک زن ازدواج میکند اقامتگاه آن زن اقامتگاه شوهر اوست ولی امکان ازدواج برای  یک شخص حقوقی وجود ندارد.

در کل اقامتگاه افراد از لحاظ اعمال حقوقی بسیار مهم میباشد چرا که تمام ابلاغیه ها و شکواییه ها و هر نوع اوراق حقوقی که نیاز باشد که به دست افراد برسد باید محلی وجود داشته باشد که این اوراق را در آن محل الصاق کنند که در تمام این موارد تنها محلی که میتوان این ابلاغیه ها را به افراد رساند اقامتگاه افراد است .

 

 اقامت استرالیا - مهاجرت - اقامت استرالیا 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.